แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:2) { มีที่อยู่ในสวรรค์ }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า อย่าวิตกไปเลยสำหรับการจากไปของพระเยซูที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้ เพราะว่า พระเยซูไปเพื่อเตรียมที่ในสวรรคสถานให้แก่พวกเขา

– พระองค์เตรียมการเพื่อให้พวกเขามีที่ในสวรรค์ ด้วยการรับโทษบาปแทนพวกเขา

– ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ด้วยการเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์ และด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ ทำให้พวกเขามีสิทธิเข้าสู่สวรรค์และมีที่ในสวรรค์

การประยุกต์ใช้ :

– โดยพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายผู้ไม่มีสิทธิในสวรรค์ แต่มีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะได้ไปนรก กลับได้สิทธิพ้นนรกและมีสิทธิเข้าสวรรค์ และมีที่อยู่ในสวรรค์

– วันนี้เราจึงเป็นทายาทของพระคริสต์ ผู้มีสิทธิเข้าสู่สวรรค์และมีที่ที่พระเยซูเตรียมไว้ให้แล้วในสวรรค์ เราจึงสมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคนของสวรรค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s