แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:3) { ความหวังในพระสัญญา }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงปลอบประโลมใจพวกสาวก ว่า การจากไปของพระองค์นั้น เป็นการจากเพียงชั่วคราว เพื่อไปเตรียมที่ให้กับพวกเขา และไม่ช้าไม่นานพระองค์จะกลับมารับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถาน

– พระเยซูทรงสัญญาว่า พระองค์อยู่ที่ไหน พวกเขาก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยกันกับพระองค์

– วันนี้เหล่าสาวกจากโลกนี้ไปหมดแล้ว แต่พระเยซูคริสต์ก็ยังไม่ได้เสด็จกลับมา บัดนี้จิตวิญญาณของพวกเขาอยู่กับพระเยซูในสวรรค์ แต่พวกเขาก็ยังคงรอเวลาการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ แล้วในวันนั้นพวกเขาทุกคนจะได้รับกายใหม่ และจะอยู่กับพระองค์ในฟ้าสวรรค์ใหม่ สืบๆไปเป็นนิตย์

การประยุกต์ใช้ :

– นี่คือความหวังของคริสเตียน คือ พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา รับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ แล้วเราจะอยู่กับพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์

– ในยามที่เหล่าสาวกกำลังเป็นทุกข์และวิตกอย่างยิ่ง พระเยซูทรงปลอบโยนพวกเขา ด้วยความหวัง และโดยความหวังนี้ ต่อมาภายหลังพวกเขาจึงยืนหยัดในความเชื่อตราบเท่าวันตาย

– ในยามที่เรากำลังเผชิญสถานการณ์ยากลำบากใดๆ สิ่งที่จะปลอบโยนเราและช่วยให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ก็คือ ความหวังในพระสัญญาของพระเจ้า ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s