แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:4) { รู้จักทาง }

แนวคิด :

– พระเยซูสัญญากับเหล่าสาวกว่าจะพาพวกเขาไปสู่สวรรค์(ข้อ3) และไม่ต้องห่วงพวกเขารู้จักทางที่จะสามารถเข้าไปสู่สวรรค์แล้ว

– ทางนั้น คือ พระเยซู (ข้อ6)

– พวกเขารู้จักพระเยซูแล้ว พวกเขาจะไม่หลงทางแน่นอน พวกเขาจะสามารถไปถึงพระบิดาได้อย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :

– การพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์ ไม่ใช่การพยายามสร้างหนทางใดๆ ด้วยตัวเราเอง เพื่อจะไปให้ถึง

– แต่เป็นการรู้จักพระเยซู ผู้เป็นทางเดียวที่จะนำมนุษย์สู่สวรรค์ได้

– คนที่รู้จักพระเยซู ก็พบทางไปสวรรค์ และตราบใดที่เขาเดินไปในทางของพระองค์ พวกเขาจะไม่มีวันหลงทาง ปลายทางของเขาเหล่านั้นคือ สวรรคสถานอย่างแน่นอน

– วันนี้ เรารู้จักพระเยซู หรือ เพียงรู้เรื่องเกี่ยวกับพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s