แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:6) { พระเยซูทรงเป็นทางเดียว }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสตอบ คำถามของโธมัส ว่า พระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่จะไปสู่การมีความสัมพันธ์กับพระบิดาได้

– พระเยซูเป็นทางนั้น ทางที่จะทำให้มนุษย์รู้จักสำแดงพระบิดา

ยน. 1:18 ไม่​มี​ใคร​เคย​เห็น​พระ​เจ้า​เลย แต่​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ผู้​สถิต​ใน​พระ​ทรวง​ของ​พระ​บิดา ทรง​สำ​แดง​พระ​เจ้า​แล้ว

– พระเยซูเป็นความจริง ความจริงที่จะทำให้มนุษย์เป็นไท

ยน. 8:32 และ​พวก​ท่าน​จะ​รู้​จัก​สัจ​จะ และ​สัจจะ​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​ไท

– พระเยซูเป็นชีวิต ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชั่วนิรันดร์

ยน. 3:15 เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​พระ​องค์​จะ​ได้​ชีวิต​นิรันดร์”

การประยุกต์ใช้ :

–  พระเยซูเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเรา ครบบริบูรณ์อย่างแท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

– ผู้หันหลังให้กับการมีความสัมพันธ์กับพระเยซู แล้ววิ่งไล่จับสิ่งของอนิจจังในโลกนี้ เขากำลังหันออกจากชีวิต มุ่งสู่ความตาย

– ยิ่งเข้าใกล้ชิดพระเยซู เราก็ยิ่งกลับเข้าใกล้พระสิริของพระเจ้าที่เราล่วงหล่นมานั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s