แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:7) { รู้จักพระบิดา }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้โธมัสฟังว่า ถ้ามาถีงพระเยซูก็จะถึงพระบิดา ถ้ารู้จักกับพระเยซูก็จะรู้จักพระบิดา ถ้ารู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาก็จะรู้จักพระประสงค์ของพระบิดา

– เพราะพระเยซูกับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ยน. 10:30)

– และตั้งแต่นี้ไปพวกเขาจะเข้าใจความรักและพระประสงค์อันดีเลิศของพระบิดาแล้ว ด้วยการตายของพระเยซูบนไม้กางเขน และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

–  พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ เราไม่สามารถเข้าใจพระองค์ได้ เช่นไม่อาจเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

– แต่โดยทางพระเยซู ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ เข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราได้

– ยิ่งเราไตร่ตรอง ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเรามากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามากขึ้นเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s