แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.14:8) { แค่นี้ก็พอใจแล้ว }

แนวคิด :

– ฟีลิป ได้ยินสิ่งที่พระเยซู ว่า พระองค์จะจากไปเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกเขา พระองค์จะกลับมารับพวกเขา (ข้อ 2-3) และพระองค์เป็นทางไปสู่พระบิดา(ข้อ 6) และจะทำให้พวกเขารู้จักกับพระเจ้าพระบิดา(ข้อ 7)

– เขาจึงกล่าวกับพระเยซูว่า ถ้าเพียงแต่พระเยซู ช่วยทำให้พวกเขาเห็นพระเจ้า ด้วยตาของเขา แบบที่โมเสสได้เห็นพระเจ้าบนภูเขาซีนาย นั่นก็จะทำให้เขา หมดกังวลเรื่องการจากไปของพระองค์ หมดความสงสัยเรื่องที่ในพระนิเวศพระบิดา และเชื่อมั่นได้อย่างเต็มที่ว่าพระองค์จะนำพวกเขาให้ไปถึงและรู้จักพระบิดาได้

การประยุกต์ใช้ :

–  ฟีลิป จำกัดวิธีการที่พระเจ้าจะสำแดงแก่เขา ดังนั้นแม้พระเจ้าจะสำแดงแก่เขาอย่างชัดเจนแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ แต่เขาก็ยังไม่สามารถเห็นหรือสังเกตได้อยู่ดี

– เขาตั้งมาตรฐานความพอใจของเขาขึ้นมาเอง แล้วขอให้พระเจ้าทำกับเขาให้ตรงกับมาตรฐานนั้น ซึ่งดูเหมือนพระองค์จะไม่ทรงกระทำเช่นนั้น

– การที่เราจะรับรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า หรือการสำแดงของพระเจ้า เราต้องรับรู้โดยวิธีการที่พระเจ้าทรงกำหนดในพระคำของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยวิธีที่เรากำหนดเอง

– พระคำของพระเจ้า สอนเราว่า เรารู้จักพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น

– อฟ. 3:12 ใน​พระ​องค์​นั้น​เรา​จึง​มี​ความ​กล้า​และ​ความ​มั่นใจ​ที่​จะ​เข้า​เฝ้า​พระ​เจ้า​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์

– อฟ. 3:17 ให้​พระ​คริสต์​ประ​ทับ​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ…

– วันนี้เรารู้จักกับพระเจ้าได้ โดยการเชื่อถ้อยคำในพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวเกี่ยวกับพระองค์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s