แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:1) { 5 วันก่อนสิ้นพระชนม์ }

แนวคิด :

– เมื่อใกล้จะถึงเวลาของพระเยซู ที่จะตายเพื่อความบาปผิดของมนุษย์ทุกคน พระองค์เสด็จออกจากเมืองเอฟราอิม(ข้อ54) มายังเบธานี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเพียง 3 ก.ม.

– ที่เบธานีนี้ ก่อนหน้านี้พระเยซูทรงทำให้ลาซารัส ผู้ตายไป 4 วันแล้ว เป็นขึ้นมาจากความตาย

– การมาเบธานีครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งก่อน ครั้งก่อนมาเพื่อสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาซีฮา แต่ครั้งนี้ มาเพื่อสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปคนเป็นอันมาก

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงรู้เวลากำหนดของพระบิดา และพระองค์ทำตามจังหวะเวลาของพระบิดา ผลที่ออกมาจึงทรงถวายพระเกียรติแด่พระบิดา และแผนการอันดีเลิศของพระบิดาสำเร็จ

– ในการจะทำสิ่งใด ในวันนี้ เราควรถามพระเจ้า ฟังพระเจ้า สังเกตการทรงนำจากพระเจ้า แล้วเชื่อฟังพระองค์ เพื่อเราจะอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระบิดาเสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s