แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:10) { ฆ่าลาซารัสด้วย }

แนวคิด :

– ​พวกมหาปุโรหิตจึงคิดจะฆ่าลาซารัส ด้วยข้อหา ดันเป็นขึ้นมาจากความตาย (เป็นงั้นไป 555)

– ฆ่าลาซารัส “ด้วย” นั่นคือ พวกเขาคิดจะฆ่าพระเยซู และ ลาซารัส

– นับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สำหรับลาซารัส ชายธรรมดาๆคนหนึ่ง ที่ได้ร่วมถูกปองร้ายร่วมกันกับพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเจ้าทรงกระทำกิจในชีวิตของเรา เราไม่อาจคาดหวังว่า ทุกคนจะยินดีกับเรา อาจมีบางคนเริ่มคิดมุ่งร้ายต่อเรา เพราะเหตุที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราก็เป็นได้

– การพบกับความยากลำบาก หรือแม้แต่อันตราย เพราะเหตุได้ติดตามหรือทำตามพระเยซู เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ ให้เรายืดอกขึ้นรับกางเขนนี้อย่างภาคภูมิใจเถิด

– จงภาคภูมิใจ หากเราได้รับความทุกข์ยาก เพราะเห็นแก่พระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s