แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:11) { ลาซารัสเป็นเหตุ }

แนวคิด :

– ​การที่พระเยซูทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นเหตุทำให้พวกยิวหลายคนหันมาวางใจในพระองค์ (ยน. 11:45)

– พวกเขาเริ่มแยกตัวออก ความนิยมในพวกมหาปุโรหิตและฟาริสีเริ่มลดลง จึงเป็นเหตุให้พวกมหาปุโรหิตและฟาริสีทนไม่ได้กับเรื่องนี้

– ลาซารัสตายไปแล้ว แต่กลับมีชีวิตอยู่ ตัวเป็นๆให้คนเห็น เป็นพยานหลักฐานที่มีชีวิต จนไม่อาจเถียงได้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

– เรื่องนี้ลาซารัสเป็นเหตุก็จริง แต่ลาซารัสไม่ได้เป็นคนกระทำ พระเยซูต่างหากเป็นผู้ทรงกระทำในชีวิตของลาซารัส

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเจ้าทรงทำกิจในชีวิตของเรา ชีวิตของเราจะนำคนมากมายมาหาพระเยซู

– วันนี้เรายอมให้พระเจ้าทรงทำกิจในชีวิตของเรามากเพียงใด?

– วันนี้เราจะยอมให้พระเจ้าจัดการ กับสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่นี้ ด้วยพระองค์เองหรือยัง?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s