แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:12) { การจัดเตรียมของพระเจ้า }

แนวคิด :

– ​วันรุ่งขึ้นหลังจากมารีย์เอาน้ำหอมชโลมพระเยซู ก็ถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จเข้าเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของฝูงชนมากมาย(ข้อ13)

– เพื่อให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ มีองค์ประกอบสำคัญคือ

– ต้องมีฝูงชน ซึ่งฝูงชนนี้มาในงานเทศกาลที่พระเจ้ากำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า 1,500 ปี

– ต้องมีฝูงชนที่ได้ยิน ซึ่งเกิดจากฝูงชนสนใจเรื่องของพระเยซู อันเนื่องมาจากแผนการตามจับพระเยซูของพวกมหาปุโรหิต

– ต้องมีฝูงชนที่ได้ยินว่าพระเยซูทรงทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย จนพวกเขาเริ่มเชื่อว่าพระเยซูคือพระมาซีฮาที่พวกเขารอคอย

– ทั้งหมดนี้เป็นการจัดฉากที่สวยงามล่วงหน้านับพันปีของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวตของเราไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่เป็นการทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าของพระเจ้า เพื่อในที่สุดแล้วแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าก็จะสำเร็จเสมอ

– ถ้าเราสังเกตดีพอ เราจะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s