แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:14) { ลูกลาที่ไร้เกียรติ }

แนวคิด :

– พระเยซูได้พบลูกลาตัวหนึ่ง ซึ่งใน มก.11:2-6 อธิบายเพิ่มเติมว่า ลูกลาตัวนี้ พระเยซูส่งสาวกของคนเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เพื่อยืมมันมา

– ลาเป็นสัตว์ใช้งาน สำหรับบรรทุกของ

– ลาไม่มีเกียรติใดๆ ยิ่งลูกลาด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะมันขนของได้เพียงแค่นิดเดียว ไม่ค่อยมีประโยชน์

– แต่ลูกลาตัวนี้ เพื่อพระเยซูพบมันเข้า และพระองค์ทรงใช้มัน ใน มก. 11:8 บอกว่า “มี​คน​จำ​นวน​มาก​เอา​เสื้อ​ผ้า​ของ​ตน​ปู​ตาม​ถนน…” แล้วให้มันเดินเหยียบบนเสื้อผ้าของตนเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม

การประยุกต์ใช้ :

– ไม่ว่าเราจะเล็กน้อย ไร้เกียรติ ไม่สำคัญสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเยซูทรงใช้เรา เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และจะได้รับเกียรติยิ่งใหญ่

– ลูกลาที่ไร้เกียรติ กลับได้เกียรติสูงส่ง เพราะพระเยซูประทับอยู่บนมัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s