แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:15) { ทรงเสด็จมาตามคำพยากรณ์ }

แนวคิด :

– ศิโยน หมายถึง กรุงเยรูซาเล็ม เนื่องจากเยรูซาเล็มตั้งอยู่บนเทือกเขาศิโยน ดังนั้นบ่อยครั้งที่พระคัมภีร์เรียกเยรูซาเล็มว่า ศิโยน

– ลา​เป็น​สัญลักษณ์​ของ​ความ​ถ่อม​ใจ​และ​สันติภาพ

– เหตุการณ์ที่พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระมาซีฮา กษัตริย์ผู้เสด็จมาช่วยให้รอด จะเสด็จเข้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม ด้วยการนั่งลูกลา แล้วชาวเมืองจะเห็นและโห่ร้อง ร่าเริงยินดี ได้ถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า ราว 500 ปีก่อนหน้านี้ โดยผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์

– ศคย. 9:9 ธิดา​แห่ง​ศิโยน​เอ๋ย จง​ร่า​เริง​อย่าง​ยิ่ง​เถิด โอ บุตรี​แห่ง​เย​รู​ซา​เล็ม​เอ๋ย จง​โห่​ร้อง นี่​แน่ะ กษัตริย์​ของ​เธอ​เสด็จ​มา​หา​เธอ ทรง​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​รอด พระ​องค์​ทรง​อ่อน​สุภาพ​และ​ทรง​ลา ทรง​ลูก​ลา

– แผนการของพระเจ้าจะสำเร็จเสมอ

– แต่แผนการนั้นจะสำเร็จพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ พระองค์จะเป็นผู้ทรงเตรียทุกอย่างให้พร้อมอย่าลงตัว

– อย่างเช่น เหตุการณ์ใน ศคย.9:9 นี้จะสำเร็จ ต้องมีลาซารัสผู้ต้องตาย ต้องมีมารธาผู้ใช้คนไปบอกพระเยซู พระเยซูต้องมาช้า 4วัน ต้องมีพวกยิวที่มาจากเยรูซาเล็ม เพื่อปลอบใจมารธา มารีย์ และบ้านของนางต้องไม่ไกลเยรูซาเล็ม ต้องมีพวกฟาริสีที่ขี้อิจฉา ต้องมีมหาปุโรหิตที่ห่วงอำนาจมากกว่ายำเกรงพระเจ้าอย่างคายาฟาสและเขาต้องเข้าประจำการช่วงนั้นพอดี ต้องมีเทศกาลที่โมเสสระบุไว้ล่วงหน้า 1,500 ปี ให้ประชาชนมารวมตัวกันที่เยรูซาเล็ม…โอ้ย!!!และอีกเยอะแยะมากมายบรรยายไม่ไหว อ้อแล้วก็เจ้าลูกลาน้อยไร้เกียรติตัวนั้นด้วย

การประยุกต์ใช้ :

– แผนการของพระเจ้าจะสำเร็จเสมอ เพราะพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทำให้ทุกคำสัญญาของพระองค์เกิดขึ้นเป็นจริงได้เสมอ

– เมื่อเราอธิษฐาน ด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัย พระองค์จะทรงตอบอย่างแน่นอน แต่เวลาเป็นของพระเจ้า เพราะพระองค์จะรอบางอย่างที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนั้น ให้พร้อมก่อนเพื่อแผนการของพระองค์จะสำเร็จทั้งสิ้น

– คำสัญญาของพระเจ้า เป็นจริงเสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s