แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:17) { ประจักษ์พยาน }

แนวคิด :

– ขณะที่ฝูงชนมากมายออกมาต้อนรับพระเยซูเข้าเยรูซาเล็ม

– เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปัสกา จึงมียิวทางเมืองต่างๆมากมายมาที่นั่น

– บางคนก็รู้เรื่องพระเยซู บางคนก็ไม่ค่อยรู้มากนัก

– แต่มีคนยิวกลุ่มหนึ่งที่รู้เรื่องของพระเยซูอย่างดี ได้แก่พวกยิวที่ไปบ้านมารธาเมื่อลาซารัสเสียชีวิต และได้เห็นพระเยซูทรงทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย

– ยน. 11:45 “ดัง​นั้น​เมื่อ​พวก​ยิว​หลาย​คน​ที่​มา​หา​มา​รีย์​เห็น​การ​กระ​ทำ​ของ​พระ​เยซู​ก็​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์”

– คนเหล่านี้กลายเป็นประจักษ์พยานสำคัญ ที่ทำพระเยซูยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นไปอีก เมื่อพวกเขาเล่าสิ่งที่เห็นให้คนอื่นๆฟัง และเป็นการเพิ่มความอิจฉาให้แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีเข้าไปอีก

การประยุกต์ใช้ :

– ไม่ใช่บังเอิญที่พวกยิวเหล่านั้นอยู่ที่บ้านมารธา เมื่อพระเยซูไปเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายฉันใด

– ก็ไม่ใช่บังเอิญเช่นกัน ที่เรา พบเจอเหตุการณ์ของวันนี้ และ อยู่ในสถานที่ที่เราอยู่นี้ ในเวลานี้

– พระเจ้าทรงมีพระประสงค์บางอย่าง ในชีวิตของเรา จึงทรงอนุญาตให้เราตกเข้ามาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ในวันนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s