แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:18) { แค่เล่าออกไป }

แนวคิด :

– ฝูงชนในข้อนี้ คนละฝูงชนกับในข้อ 17

– ในตอนนี้มีฝูงชน 2 กลุ่ม

– ฝูงชน1 (ข้อ17)ได้เห็นพระเยซูทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย

– ฝูงชน2 (ข้อ18) ได้ยินจาก ฝูงชน1 ว่า พระเยซูทรงทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย

– ฝูงชน2 ได้มาหาพระเยซู เพราะฝูงชน1 ผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นให้ฝูงชน2 ฟัง

– จึงกล่าวได้ว่า ฝูงชน1 นำคนมากมายมาหาพระเยซู ไม่ใช่เพราะพวกเขาทำอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ แต่เพียงแค่พวกเขาเล่าสิ่งที่ตนได้เห็นหรือได้เกิดขึ้นกับตนเอง ให้ผู้อื่นฟัง

การประยุกต์ใช้ :

– เราสามารถนำผู้คนมาถึงความรอดในพระเยซูได้ เพียงแค่เราเล่าสิ่งที่เราเห็น หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ที่พระเยซูทรงกระทำให้พวกเขาฟัง

– เราไม่จำเป็นต้องเก่งกาจ ฉลาดมากมาย มีความรู้พระคัมภีร์ดีเลิศ เพียงแค่เล่าออกไป แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจของพวกเขา นำพวกเขาให้มาหาพระเยซู

– วันนี้ เรารับใช้พระเจ้าได้ ด้วยการเล่าออกไป ในไลน์ ในFacebook ในสื่อต่างๆ ว่าเราเห็นพระเยซูทรงกระทำอะไร และพระเยซูทรงกระทำอะไรในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s