แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:19) { เห็นไหม? }

แนวคิด :

– เมื่อพวกฟาริสี เห็นฝูงชนมากมายต้อนรับพระเยซูและมาหาพระเยซู ยิ่งทำให้พวกเขาอิจฉายิ่งขึ้นไปอีก

– พวกเขาพูดกันว่า แผนทำลายความน่าเชื่อของพระเยซู ด้วยการออกคำสั่งให้ประชาชนมาแจ้งเพื่อสภาแซนฮีดรินจะส่งคนไปจับพระองค์ ไม่ได้ผล แต่ปรากฏว่า ประชาชนทุกคนต่างตามพระเยซูและนิยมชมชอบพระองค์ขึ้นไปอีก

– พวกฟาริสีผู้มีความรู้ในพระคัมภีร์อย่างดี ได้เห็นพระเยซูทรงลูกลา เข้าสู่เยรูซาเล็ม แล้วประชาชนโห่ร้องยินดี พวกเขาน่าจะนึกได้ถึงคำพยากรณ์ถึงพระมาซีฮา ว่าเมื่อพระมาซีฮาเสด็จมาจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

– แต่พวกเขาไม่เห็น พวกเขาเห็นแต่ ศัตรูที่เขาอิจฉานั้น ได้รับความนิยมชมชอบมากกว่าพวกเขา และเห็นว่าแผนการของพวกเขาไม่ได้ผล

– เพราะพวกฟาริสี ไม่สนใจว่าพระเจ้ากำลังทรงทำอะไร พวกเขาสนใจเพียงแต่ว่าพวกเขาอยากจะทำอะไร

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ พระเจ้าทรงกำลังทำอะไรบางอย่าง ผ่านสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา ถ้าเรามัวแต่สนใจว่าเราจะทำอะไร อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับเรา แผนการของเราเป็นอย่างไร อาจทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกำลังกระทำนั้น เหมือนอย่างที่พวกฟาริสีไม่เห็น ก็เป็นได้

– อย่ามัวแต่มองว่าแผนการของเรา ผลจะเป็นอย่างไร จงเปิดตาออกมองดูให้เห็นว่า วันนี้พระเจ้าทรงกำลังทำอะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s