แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:2) { คนอื่นไม่รู้ }

แนวคิด :

– ที่หมู่บ้านเบธานี ก่อนหน้านี้หลายวัน ครอบครัวของมารธาเต็มไปด้วยความโศกเศร้า แต่บัดนี้เต็มไปด้วยความยินดี มีงานเลี้ยง

– พวกเขาต้อนรับการมาของพระเยซูด้วยยินดีและเต็มใจอย่างยิ่ง

– ลาซารัสละงานทุกอย่างมาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซู

– มารธาทำสุดฝีมือในการปรนนิบัติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาต่อครอบครัวของเธอ

– ในข้อต่อมา มารีย์ก็เช่นกัน ทำสุดหัวใจแด่พระองค์ที่เธอรัก

– เหล่าสาวกของพระเยซู ก็คงอยู่ในงานเลี้ยงนี้เช่นกัน

– ข้อนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นอกจากพระเยซูแล้ว ไม่มีใครหรือหรือเดาออกเลยว่า อีกไม่กี่วันพระเยซูจะถูกจับกุมและถูกประหารชีวิต

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเรารับใช้พระเจ้า ให้เราทำอย่างเต็มกำลังตามความสามารถและบุคลิกลักษณะของเรา ที่พระเจ้าทรงประทานให้ เหมือนมารธาที่ปรนนิบัติพระเยซู และมารีย์มอบถวายของล้ำค่าแด่พระเยซู

– พระเยซูวางแบบอย่างในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาไว้ในเรื่องนี้ คือ บ่อยครั้งเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า คนอื่นอาจไม่รู้ อาจไม่เข้าใจ ถึงกระนั้นก็ให้เรายังดำเนินไปในทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไป

– คนอื่นมาร่วมงานเลี้ยงเพื่อรื่นเริงยินดีต้อนรับพระเยซู แต่พระเยซูมาร่วมงานเพื่อรับการชโลมสำหรับพระศพของพระองค์

– พระเยซูกำลังเผชิญกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่ลำพัง คนรอบข้างไม่มีใครร่วมทุกข์กับพระองค์เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s