แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:20) { คนกรีกผู้แสวงหาพระเจ้า }

แนวคิด :

– ในท่ามกลางคนที่มาเทศกาลปัสกานั้น มีพวกกรีกมานมัสการพระเจ้าด้วย

– เราไม่ทราบว่าพวกเขามาจากที่ไหนบ้าง และน่าจะไม่ใช่พวกยิวที่พูดภาษากรีก(กจ. 6:1) แต่น่าจะเป็นคนกรีกที่นับถือพระเจ้า(กจ. 17:4)

– คนกรีกเหล่านี้ มาเยรูซาเล็มเพื่อแสวงหาพระเจ้า และปรารถนาที่จะพบกับพระมาซีฮา(ข้อ21) แต่พวกฟาริสีทั้งที่เป็นคนยิว และรู้คำพยากรณ์ชัดเจนเกี่ยวพระมาซีฮา กลับไม่สนใจการเสด็จมาของพระมาซีฮา แต่สนใจเพียงชื่อเสียงของตนเอง

การประยุกต์ใช้ :

– พระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าคนต่างชาติ แม้ไม่มีส่วนในพันธสัญญาของพระเจ้า ก็ยังแสวงหาพระเจ้า แต่พวกยิวผู้มีส่วนในพระสัญญากลับไม่แสวงหาพระองค์

– วันนี้ มีคนมากมายแสวงหาพระ(เจ้า) ที่เขาไม่รู้จัก และไม่มีทางเข้าถึงพระองค์ได้ แล้วเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้า มีสิทธิพิเศษที่จะเข้าใกล้ชิดสนิทพระองค์ เราเห็นคุณค่าสิทธิพิเศษนี้มากเพียงใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s