แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:21) { ฟีลิปแห่งเบธไซดา }

แนวคิด :

– พวกกรีกที่มานมัสการพระเจ้าในเทศกาลปัสกา ที่เยรูซาเล็ม ได้มาหาฟี​ลิป ​เพื่อขอให้ฟีลิปพาพวกเขาไปหาพระเยซู

– เหตุผล​ที่​พวก​เขามา​หาฟี​ลิป​ อาจ​เป็น​เพราะว่า ​ชื่อ​ของ​ฟีลิป​เป็น​ภาษา​กรีก และฟีลิปมาจากเบธไซดา แคว้นกาลิลี ซึ่งคนกาลิลีส่วนใหญ่​สามารถ​พูด​กรีก​ได้​

– พวกเขาคงไม่ได้เพียงแค่อยากเห็นพระเยซู เพราะพวกเขาเห็นพระเยซูอยู่แล้วเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต แต่พวกเขาอยากพูดคุย สนทนากับพระเยซู

 ​- สืบเนื่องมาจาก ฟีลิปมีชื่อเป็นภาษากรีก ซึ่งน่าจะเพราะว่าพ่อแม่ของฟิลิปแม้เป็นยิวแต่ใช้ชีวิตท่ามกลางคนกรีก และ เขามาจากเบธไซดา เขาจึงเป็นสะพานเชื่อม ให้คนกรีกผู้ปรารถนาจะพบกับพระเยซู ได้ทูลความปรารถนานั้นต่อพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ในสถานะที่เราเป็นอยู่ รวมทั้งเหตุการณ์ในอดีตทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรา พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเรา ให้เหมาะสมกับคนบางคน หรือ บางกลุ่ม เพื่อเราจะเป็นสะพานเชื่อมให้พวกเขาได้พบกับพระเยซูได้

– น่าจะได้เวลาเลิกมองแต่ตัวเอง แล้วเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆ เราจะเห็นผู้คนรอบๆตัวเราที่พวกเขาปรารถนาผู้ช่วยให้รอด แต่พวกเขาหาไม่พบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s