แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:22) { ฟีลิป-อันดรูว์ }

แนวคิด :

– เมื่อพวกกรีกที่มานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม(ข้อ20) มาขอให้ฟีลิปพาพวกเขาไปหาพระเยซู(ข้อ 21) ฟีลิปลังเลใจที่จะทำเช่นนั้น เพราะพวกเขาเป็นคนต่างชาติ จึงไม่แน่ใจว่าเหมาะที่จะนำพวกเขามาพบพระเยซูหรือไม่

– ฟีลิปจึงไปปรึกษากับอันดรูว์ เพราะนอกจากอันดรูว์จะเป็นสาวกก่อนเขาแล้ว อันดรูว์ยังมาจากเมืองเดียวกับฟีลิปอีกด้วย (ยน. 1:44)

– หลังจากปรึกษาหารือกันแล้ว อันดรูว์จึงไปเป็นเพื่อนฟีลิป ไปหาพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราเป็นเหมือนฟีลิป ที่สามารถเข้าถึงคนบางกลุ่ม แต่ไม่รู้จะนำพวกเขามาถึงพระเยซูอย่างไร จงมองหาอันดรูว์ ผู้สามารถแนะนำและช่วยเราให้นำคนมาหาพระเยซูได้

– หากเราเป็นเหมือนอันดรูว์ ที่คุ้นเคยกับการนำคนมาหาพระเยซู จงมองหาฟีลิป ผู้จะนำเราไปเชื่อมต่อกับกลุ่มคนที่เราเข้าไม่ถึงได้

– พระเจ้าทรงประทานความสามารถหรือโอกาสบางอย่างให้แก่เรา ก็เพื่อให้เรานำคนมาหาพระเจ้า จงสัตย์ซื่อในสิ่งที่ได้รับมอบไว้แล้วนั้นเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s