แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:23) { ถึงเวลาแล้ว }

แนวคิด :

– ก่อนหน้านี้ยอห์นได้บันทึกว่า “ยังไม่ถึงเวลากำหนด” จึงไม่มีใครจับกุมพระเยซู (ยน. 7:30 , ยน. 8:20)

– ในข้อนี้ พระเยซูตรัสว่า “ถึงเวลาแล้ว…”  เวลาที่พระเยซูจะถูกจับกุม และถูกตรึงตายที่กางเขน แล้วเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อจะประสบเกียรติกิจ

– ข้อก่อนหน้านี้ ฟีลิปและอันดูรว์ มาหาพระเยซู เพื่อแจ้งว่า พวกกรีกอยากเข้าพบพระองค์

– แต่พระเยซูตอบว่า การตรึงกางเขนจะเกิดขึ้นก่อน แล้วคนกรีกและคนต่างชาติทั้งหลายจึงจะมาถึงพระองค์ได้

– การสิ้นพระชนม์จะเกิดขึ้นก่อน แล้วข่าวประเสริฐจะถูกประกาศไปแก่ชนทุกชาติ

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงมีเวลา และมีขั้นตอนวิธีการของพระองค์

– เมื่อถึงเวลาของพระองค์ พวกกรีกจะได้พบกับพระเยซู

– ด้วยขั้นตอนวิธีการของพระองค์ พวกกรีกจะได้พบกับพระเยซู

– วันนี้ เมื่อเราทูลขอสิ่งใดต่อพระเจ้า หน้าที่ของเราก็เพียงแค่ยึดความเชื่อไว้มั่น ที่เหลือยกเวลาและวิธีการให้เป็นของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s