แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:24) { เมล็ดพืชที่เปื่อยเน่า }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูกล่าวว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า…” เป็นเหมือนการขีดเส้นใต้ประโยคที่กำลังตามมาว่า มันสำคัญมาก ตั้งใจฟังใดดีๆ

– พระเยซูพูดกับฟีลิปและอันดูวร์ ว่า เวลาของพระองค์ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดามาถึงแล้ว(ข้อ 23) พระเยซูจำเป็นต้องตายเพื่อให้แผนการแห่งการเกิดผลทวีคูณของพระบิดานั้นสำเร็จ

– เปรียบเหมือน ถ้าเมล็ดมะเดื่อที่ถูกเก็บไว้ถนอมรักษาอย่างดี ต่อให้ผ่านไป 1,000 ปี ถ้ามันยังอยู่มันก็เป็นแค่เมล็ดพืชเมล็ดเดียวอยู่ดี

– แต่ถ้าเมล็ดนั้นยอมตกลงในดิน แล้วถูกดินทำให้เปื่อยเน่าไป จะงอกขึ้นมาใหม่ 1,000 ปีผ่านไป คงกลายเป็นป่าใหญ่ปกคลุมไปทั้งประเทศ

– พระเยซูบอกกับพวกเขาว่า พระองค์ต้องตายก่อน แล้วจะเป็นขึ้นมาเกิดผลเป็นพรมากมายแก่คนทั่วทั้งโลก

การประยุกต์ใช้ :

– เมล็ดพืชที่ยอมตาย กลับเกิดชีวิตมากมาย

– ยอมเสีย แต่กลับได้

– เราจำเป็นต้องยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง ยอมให้พระองค์เอาบางอย่างไปจากชีวิตของเรา แต่การสูญเสียนั้นจะกลับนำการได้รับที่ยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา

– ดูเหมือนในฝ่ายวิญญาณ ไม่มีการเกิดผล หากปราศจากการเสียสละ

– วันนี้หากเรายังคงอยู่ในถุงย่ามที่แสนสะดวกและปลอดภัย 10 ปีผ่านไป เราก็คงเป็นได้แค่เมล็ดพืชเมล็ดเดียวเหมือนเดิม แต่หากเรายอมสูญเสีย ยอมเสียสละ ยอมเจ็บปวด เพื่อกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ในเวลาไม่นานเกินไปนัก ชีวิตของเราจะเกิดผลเป็นพระพรสู่พวกคนมากมาย 10ปีผ่านไป จะกลายเป็นป่าใหญ่ที่นกในอากาศทั้งฝูงยังต้องมาขออาศัยพักพิง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s