แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:25) { จงเกลียดชีวิตของตนในโลกนี้ }

แนวคิด :

– พระเยซู ตรัสกับ ฟีลิปและอันดูรว์ ว่า พระองค์กำลังจะมอบชีวิตของพระองค์เอง เพื่อความรอดของมนุษย์ และในที่สุดพระองค์จะได้รับชีวิตนั้นกลับคืนมา ด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตาย

– พระเยซูประสงค์ให้เหล่าสาวกของพระองค์ เลียนแบบพระองค์ ที่จะวางชีวิตลงเพื่อเห็นแก่ความจริง และในที่สุดพวกเขาจะได้รับชีวิตนั้นกลับคืนมาอย่างเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีชั่วนิรันดร์

– พระเยซูตรัสว่า ถ้าใครรักชีวิตจะเสียชีวิตนิรันดร์

– เมื่อเวลาแห่งการทดลองมาถึง เมื่อต้องเลือกระหว่าง ความทุกข์ยากลำบาก กับ การละทิ้งความเชื่อ

– ผู้ที่รักผูกพันกับสิ่งของในโลกนี้ ความเริงสำราญในโลกนี้ จะเลือกละทิ้งความเชื่อ ซึ่งจะทำให้เขาสูญเสียชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา

– ผู้ที่เกลียดชีวิตในโลกนี้ ซึ่งหมายถึงไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตในโลกนี้ แต่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตนิรันดร์ เขาจะได้ชีวิตนิรันดร์

– พระเยซูเคยตรัสอธิบายเกี่ยวกับการเกลียดชีวิตในโลกนี้ ใน ลก. 14:26 ว่า “ถ้า​ใคร​มา​หา​เรา​และ​ไม่​ชัง​บิดา​มารดา บุตร​ภรรยา และ​พี่​น้อง​ชาย​หญิง แม้​แต่​ชีวิต​ของ​ตน​เอง คน​นั้น​จะ​เป็น​สา​วก​ของ​เรา​ไม่​ได้”

– หมายความว่า ให้ความสำคัญกับการเชื่อฟัง ติดตามพระเจ้า มากกว่าทรัพย์สิ่งของทุกอย่าง มากกว่าชื่อเสียงทั้งสิ้น มากกว่าบุคลใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้

– พระเยซูตรัสไว้ชัดเจน ว่า การเกลียด(ไม่ให้ความสำคัญ)ชีวิตของตนในโลกนี้ จะทำให้เราสามารถรักษาชีวิตนิรันดร์ไว้ได้

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราไม่เริ่มฝึกที่เกลียดชีวิตของตนในโลก ด้วยการฝึกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้ามากกว่าเรื่องของโลกนี้ตั้งแต่วันนี้ เมื่อเวลาแห่งการทดลองมาถึง เราจะไม่สามารถยึดความเชื่อในพระเจ้าเอาไว้ได้ แล้วการสูญเสียนั้นจะยิ่งใหญ่มาก แล้วนำความโศกเศร้าเสียใจชั่วนิรันดร์มาสู่เรา

– วันนี้ เราให้ความสำคัญ ให้ความสนใจ เรื่องชีวิตในโลกนี้ หรือ เรื่องของชีวิตนิรันดร์ มากกว่ากัน?

– เมื่อเรารักสิ่งใดมาก เราก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นมาก วันนี้ เราให้กับเรื่องของชีวิตในโลกนี้ กับ เรื่องชีวิตนิรันดร์ เรื่องไหนมากกว่ากัน?

– พระเยซูทรงเตือนไว้อย่างชัดเจน ว่า …

– ถ้าเราไม่ยอมเกลียดชีวิตในโลกนี้ เราจะไม่สามารถรักษาชีวิตนิรันดร์ไว้ได้

– ถ้าเรารักชีวิตในโลกนี้ เรากำลังตกอยู่ในอันตราย เรากำลังอยู่ในความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนิรันดร์ไป

– หากเราไม่ยอมเกลียดชีวิตในโลกนี้ในวันนี้ เราจะไม่สามารถรักษาชีวิตนิรันดร์ไว้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s