แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:26) { ผู้ปรนนิบัติพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับสาวกว่า พระบิดาจะทรงประทานเกียรติให้แก่ผู้ที่ปรนนิบัติพระเยซู

– ผู้ปรนนิบัติพระเยซูนั้น จะเดินตามหนทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น และ เขาจะอยู่ในที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้น

– หนทางที่พระเยซูดำเนินไป คือ การเชื่อฟัง เชื่อฟังจนกระทั่งความตายที่ไม้กางเขน

– ผู้ที่คิดจะปรนนิบัติพระเยซู ต้องเดินไปในเส้นทางนี้ เส้นทางที่โลกดูถูก แต่พระเจ้ายกย่อง

– เส้นทางนี้ที่พระเยซูวางแบบไว้ เป็นเส้นทางแห่งความถ่อมใจ การเชื่อฟัง และการเสียสละ

ผู้ที่ประพฤติเช่นนี้ คือ ผู้ที่ปรนนัติพระเยซู ที่แท้จริง

– พระเยซูอยู่ที่ไหน ผู้ที่ปรนนิบัติพระเยซูจะอยู่ที่นั่นด้วย

– พระเยซู เชื่อฟังจนอยู่บนกางเขน ผู้ที่คิดจะปรนนิบัติพระเยซู ต้องตัดสินใจยอมเชื่อฟัง ไม่ว่าจะต้องสูญเสียมากเพียงใดก็ตาม

– หลังจากสิ้นพระชนม์ พระบิดาทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย และเข้าสู่สง่าราศี และรับพระเกียรติสูงสุด

– พระเยซูอยู่ที่นั่นอันมีเกียรติสูงสุด ผู้ที่ปรนนิบัติพระองค์ ก็จะได้อยู่ที่นั่นร่วมกันกับพระองค์ด้วย

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้ที่คิดจะปรนนิบัติพระเยซู จำเป็นต้องเดินไปในเส้นทางที่พระเยซูเดินนั้น

– การเชื่อฟัง การถ่อมใจ การเสียสละ นั่นคือการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริง

– การรับใช้ใดๆที่ปราศจากสิ่งเหล่านี้ ไม่อาจเรียกได้ว่า การรับใช้พระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s