แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:27) { เพราะพระองค์ทรงรักเรา }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสให้สาวกฟังว่า เวลานี้ใจของพระองค์เป็นทุกข์ เมื่อคิดถึงความตายอย่างทุกข์ทรมานในความบาปชั่วของมนุษย์ทุกคน

– ใจหนึ่งของพระองค์ด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ก็อยากอธิษฐานให้​เวลา​แห่ง​การ​ทดลอง ​การ​ทดสอบ ​และ​การ​ทน​ทุกข์นี้ ผ่านพ้นไป

– แต่พระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์ทรงเสด็จมาอยู่ในโลกนี้ และดำเนินมาถึงช่วงเวลานี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้ คือ เพื่อตายอย่างทุกข์ทรมาน อย่างน่าสยดสยอง ให้สาสมกับความบาปชั่วของมนุษย์ทุกคน

– ดังนั้นพระองค์จึงจะไม่อธิษฐานให้การทุกข์ทรมานนี้เลื่อนผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด เต็มด้วยสง่าราศี บรรดาเหล่าทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์ทั้งสิ้นก้มกราบพระองค์ ปรนนิติพระองค์

– ถาม : “เหตุใดหนอ พระองค์ผู้นี้ จึงมีช่วงเวลาเช่นนี้ด้วย?”  คือเวลาแห่งความทุกข์ใจแสนสาหัส กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพระองค์ในอีก ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

– ตอบ : “เพราะพระองค์ทรงรักเรา”   สรรเสริญพระเยซู!!!

– ที่พระเยซูต้องเผชิญกับช่วงเวลาเช่นนี้ เพราะว่าพระเยซูทรงรักฉัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s