แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:28) { ถวายเกียรติแด่พระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูไม่ได้อธิษฐานให้เหตุการณ์แห่งการ​ทดลอง ​การ​ทดสอบ ​และ​การ​ทน​ทุกข์นี้ผ่านพ้นไป แต่ทรงอธิษฐานว่า ในเหตุการณ์ที่พระองค์กำลังจะเผชิญนี้ ขอพระบิดาได้รับพระเกียรติ

– แล้วพระบิดาก็ตรัสมาจากฟ้าสวรรค์ว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว นั่นคือเมื่อพระเยซูตั้งใจจะถวายเกียรติแด่พระบิดา นั่นก็ทำให้พระบิดาได้รับเกียรติแล้ว

– พระบิดาตรัสต่อไปว่า พระองค์จะได้รับเกียรติอีก นั่นคือ เมื่อพระเยซูกระทำสิ่งที่เป็นไปตามพระทัยพระบิดา นั่นจะทำให้พระบิดาได้รับเกียรติ

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูวางแบบอย่างให้แก่เราไว้ คือ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆที่เราเผชิญ จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเหตุการณ์นั้น

– คำถามที่เราควรถาม ไม่ใช่คำถามว่า “เราจะพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไร?” แต่ เป็นคำถามที่ว่า “เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?”

– วันนี้ เพียงแค่เราตัดสินใจว่า เราจะทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า นั่นก็เริ่มเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ว

– และเมื่อเราลงมือทำตามที่ตัดสินใจนั้น จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก

– ให้เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในวันนี้ว่า  เราจะขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s