แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:29) { ไม่เข้าใจ }

แนวคิด :

– ขณะที่พระบิดาตรัสกับพระเยซู จากฟ้าสวรรค์ มีฝูงชนอยู่ที่นั่นด้วย

– พวกเขาได้ยินแต่ไม่เข้าใจ บางคนบอกว่า เป็นเสียงฟ้าร้อง บางคนบอกว่าเป็นเสียงของทูตสวรรค์ซึ่งฟังไม่เข้าใจ

– ทั้งที่เสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อพวกเขา(ข้อ30) แต่พวกเขาไม่อาจรับรู้ และไม่เข้าใจ จนกระทั่งพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย บางคนจึงเริ่มระลึกได้ อย่างน้อยก็มี ยอห์นผู้เขียนพระธรรมยอห์นนี้ที่ระลึกได้

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงบางอย่างแก่เรา ในขณะนั้นเราอาจจะยังไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เมื่อเวลามาถึงเราจะเข้าใจได้ในที่สุด

– เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ถ้าพระเจ้าทรงรักเรา แล้วทำไมเหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นกับเรา แต่วันเวลาจะมาถึงที่เราจะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ เพราะพระเจ้าทรงรักเรา

– วันนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจ สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา เพราะยังไม่ถึงเวลาเข้าใจ แต่เมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s