แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:30) { เพื่อเรา }

แนวคิด :

– พระเยซูพูดถึงพระสุรเสียงของพระบิดาจากฟ้าสวรรค์ ที่ฝูงชนได้ยินว่า เสียงนั้นไม่ได้เพื่อที่จะหนุนใจพระองค์ หรือยืนยันแก่พระองค์ให้พระองค์เกิดความมั่นใจ

– แต่เพื่อพวกเขา ให้พวกเขารู้ว่าพระเยซูคือพระมาซีฮา และเพื่อพวกเขาจะระลึกถึงเหตุการณ์นี้ได้หลังจากพระองค์จากไป แล้วพวกเขาจะได้รับการเล้าโลมใจ ได้รับความมั่นใจ และได้รับความรอด

การประยุกต์ใช้ :

– บ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงกระทำบางอย่างนั้น ก็เพื่อเรา แต่เราไม่รับรู้

– เหตุการณ์ที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเราในวันนี้ เราอาจมองว่านั้นเป็นประโยขน์แก่คนอื่น แต่ความจริงแล้วพระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา

– ให้เรามองโลกด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ : สิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเราในวันนี้ พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s