แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:32) { ถูกยกขึ้น }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับประชาชนว่า พระองค์จะถูกยกขึ้น ซึ่งหมายถึง การถูกตรึงตายที่กางเขน(ข้อ33) ซึ่งเรื่องนี้พระองค์เคยตรัสไว้ก่อนแล้ว ใน ยน. 3:14 ว่า “โม​เสส​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​อย่าง​ไร บุตร​มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​อย่าง​นั้น”

– และพระองค์ตรัสว่า เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์จะนำคนทั้งหลายมาหาพระองค์ ซึ่งคนที่มาหาพระองค์ พระองค์จะทำให้เขาเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย

– ยน. 6:44 ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​เรา​ได้​นอก​จาก​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​จะ​ทรง​ชักนำ​ให้​เขา​มา และ​เรา​จะ​ให้​คน​นั้น​เป็น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้าย

การประยุกต์ใช้ :

– คริสเตียนน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวในโลกที่ ภูมิใจและเที่ยวบอกใครต่อใครว่า จอมเจ้านายที่รักของตน ถูกศัตรูฆ่าตายอย่างทรมานบนไม้กางเขน

– การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ในสายตาของโลกอาจดูเป็นความพ่ายแพ้ แต่สำหรับผู้เชื่อแล้ว นั่นเป็นชัยชนะที่ยิ่งให้ที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก ให้รอดพ้นจากนรกได้

– วันนี้ พระเยซูทรงถูกยกจากโลกนี้ พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว พระองค์ทรงถูกขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ทรงถูกยกขึ้นสูงสุดบนบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์แล้ว

– ได้เวลาแล้วที่พระองค์จะชักนำคนทั้งหลายมาหาพระองค์ ให้เรายอมเป็นอุปกรณ์ที่พระองค์จะใช้ ชักนำคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงรักให้มาหาพระองค์กันเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s