แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:35) { เดินในความสว่าง }

แนวคิด :

– พระเยซูพูดกับประชาชน (ดูเหมือนไม่ใช่การตอบคำถามในข้อ34 โดยตรง) ว่า พระเยซูยังอยู่กับพวกเขา เป็นโอกาสที่พวกเขาจะเชื่อวางใจในพระเยซู เพื่อความมืดจะไม่ได้ครอบงำชีวิตของพวกเขา

– เพราะหากความมืดครอบงำชีวิตของพวกเขา เขาจะเดินผิดทาง ออกไปไกลจากทางแห่งความรอดทุกทีๆ

– เหมือนที่พระเยซูตรัสใน ยน. 8:12 “เรา​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก คน​ที่​ตาม​เรา​มา​จะ​ไม่​ต้อง​เดิน​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต”

การประยุกต์ใช้ :

– มีวาระแห่งการกลับใจ บัดนี้เป็นวาระแห่งการกลับใจ วาระแห่งพระคุณ จงรีบกลับใจในขณะที่ยังมีโอกาส

– หากเราไม่ให้ความสว่างครอบครองจิตใจ ความมืดทึบจะเข้ามาครอบครองจิตใจแทน

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s