แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:36) { เป็นลูกโดยการวางใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับประชาชนว่า พวกเขาควรวางใจในพระเยซูเพื่อพวกเขาจะได้เป็นลูกของความสว่าง ไม่ต้องอยู่ในความมืด

– เมื่อตรัสแล้ว พระองค์ก็หลบออกไป เพื่อให้พ้นการจับกุมของพวกฟาริสี

– พระเยซูเรียกร้องให้วางใจ แต่พระองค์กลับไม่อยู่ให้พวกเขาเห็น แสดงว่าคำเรียกร้องของพระเยซูนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องเห็นพระเยซู

– พวกเขาสามารถวางใจในพระเยซูได้ แม้ไม่เห็นพระองค์ก็ตาม

การประยุกต์ใช้ :

– เราจะเป็นลูกของพระเจ้า ก็ต่อเมื่อเราวางใจในพระองค์

– ยน. 1:12 แต่​ทุก​คน​ที่​ยอม​รับ​พระ​องค์ คือ​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​นั้น พระ​องค์​ก็​จะ​ประ​ทาน​สิทธิ​ให้เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า

– เมื่อเราเป็นลูกของพระองค์แล้ว เราก็สมควรทำตัวให้สมกับเป็นลูกของพระองค์ ด้วยการไว้วางใจในพระองค์

– การวางใจไม่จำเป็นต้องมองเห็น เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้ แม้วันนี้เรายังไม่เห็นพระองค์ก็ตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s