แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:37) { ไม่ยอมวางใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์หลายอย่าง ในเยรูซาเล็ม (ยน. 2:23) จนกระทั่งนิโคเดมัสสนใจพระองค์อย่างมากจนต้องแอบมาหาตอนกลางคืน(ยน. 3)

– เวลาต่อมา ที่เยรูซาเล็มนี้ พระเยซูรักษาคนที่ป่วยมา 38 ปี ที่สระเบธซาธา (ยน.5) ทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิด(ยน.9)

– เบธานี ไม่กี่กิโลเมตรจากเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตาย มีพวกยิวเป็นพยานรู้เห็นมากมาย(ยน.11)

– แม้ว่าพวกยิวจะได้ยินและได้เห็นการอัศจรรย์เหล่านี้แล้วก็ตาม และพวกเขาไม่อาจเถียงได้ว่าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้ทำการอัศรรย์เหล่านี้ ถึงกระนั้น พวกเขาก็ยังไม่วางใจในพระเยซูอยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเรา และคนที่เรารู้จักในอดีตที่ผ่านมา มากพอหรือยังที่จะให้เรา สามารถวางใจในพระเยซูอย่างสุดใจในวันนี้?

– ถ้าเพียงพอแล้ว เหตุฉะนั้นเราจึงยังไม่วางใจในพระองค์ สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้เล่า?

– อย่าให้เราทำใจให้แข็งกระด้างเหมือนพวกยิวในเยรูซาเล็ม ที่ถึงอย่างไรก็ยังจะไม่ยอมวางใจในพระเยซูอยู่ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s