แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:38) { ไม่เชื่อ }

แนวคิด :

– อิสยาห์พยากรณ์ไว้ 500 ปีก่อนเหตุการณ์นี้ ว่า ยังไงพวกเขาก็ยังจะไม่เชื่ออยู่ดี แต่ถึงกระนั้นการไม่เชื่อของพวกเขา ก็ทำให้พระวจนะของพระเจ้าที่อิสยาห์กล่าวไว้สำเร็จในที่สุด (อสย. 53:1)

– เมื่อข่าวประเสริฐจากพระเจ้า มาถึงพวกเขา พวกเขาก็ไม่เชื่อ

– แม้เมื่อพระกรของพระเจ้า ซึ่งหมายถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า ได้สำแดงออกต่อหน้าต่อตาพวกเขา ผ่านการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ พวกเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– ถึงแม้เราจะ ไม่ยอมเชื่อเหมือนพวกยิวเหล่านั้น แผนการของพระเจ้าก็จะสำเร็จอยู่ดี แต่เราจะไม่มีส่วนแผนพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานมานั้น

– วันนี้เมื่อพระกรของพระเจ้า ได้ทรงสำแดงแก่เราแล้ว อย่าให้เรามีใจแข็งกระด้าง ต่อการสำแดงหรือการเตือนของพระเจ้า มิฉะนั้นเราจะพลาดจากสิ่งประเสริฐที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s