แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:39) { สาเหตุที่ไม่อาจวางใจ }

แนวคิด :

– เหตุที่พวกยิวไม่เชื่อวางใจในพระเยซู เพราะว่า พวกเขาไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะที่กล่าวไว้เกี่ยวกับพระเยซู

– พวกเขากล่าวว่า พวกเขานับถืออิสยาห์ แต่พวกเขากลับไม่เชื่อสิ่งที่อิสยาห์ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับพระเยซู ด้วยเหตุนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามที่อิสยาห์กล่าวไว้ล่วงหน้า 500 ปี พวกเขาจึงไม่เชื่อวางใจในพระเยซูอยู่ดี

การประยุกต์ใช้ :

– ถ้าเราไม่เชื่อถ้อยคำในพระวจนะของพระเจ้า เราก็ไม่สามารถเชื่อวางใจในพระเยซูได้

– การเพียงแค่พูดถึงพระคำของพระเจ้า กับ การเชื่อในพระคำของพระเจ้า ดูคล้ายกันแต่ผลที่เกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

– วันนี้ เราเชื่อในสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้จริงๆหรือไม่? เราไม่อาจวาใจในพระเยซูได้หากไม่ยอมเชื่อสิ่งที่กล่าวไว้ในพระคำของพระเจ้า

– เช่น เชื่อไหมว่า “…​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า…”รม. 8:28

– เชื่อไหมว่า “ จง​ทูล​เรา และ​เรา​จะ​ตอบ​เจ้า และ​จะ​บอก​สิ่ง​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​ซ่อน​อยู่ ซึ่ง​เจ้า​ไม่​รู้​นั้น​แก่​เจ้า” ยรม. 33:3

– จงเชื่อในพระคำของพระเจ้า แล้วเราจะสามารถวางใจในพระเยซูได้อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s