แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:40) { ใจแข็งกระด้าง }

แนวคิด :

– ข้อนี้หมายความว่า พระเจ้าไม่อยากให้บางคนกลับใจ อย่างนั้นหรือ?

– ไม่สามารถตีความเช่นนั้นได้เพราะจะขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าที่ปรากฏในตอนอื่นๆของพระคัมภีร์

– แต่ในข้อนี้หมายถึง พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้วว่า พวกเขาถึงยังไงก็จะไม่เชื่อ แต่ถึงกระนั้นพระเจ้ายังให้อิสยาห์ประกาศออกไปอยู่ดี

– ​พระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ ใน ​ อสย. 6:9 ว่า “ไป​เถอะ​และ​กล่าว​แก่​ชน​ชาติ​นี้​ว่า ‘ฟัง​แล้ว​ฟัง​อีก แต่​อย่า​เข้า​ใจ ดู​แล้ว​ดู​อีก แต่​อย่า​มอง​เห็น’”  คือแม้อิสยาห์ประกาศพวกเขาก็จะไม่ฟัง แต่ก็จงไปประกาศ

– ดังนั้น การที่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่า พวกเขาจะไม่ฟัง ยังไงพวกเขาก็จะไม่เชื่ออยู่ดี แต่ยังให้อิสยาห์ประกาศออกไป จึงเป็นเหมือนการทำให้ใจของเขาแข็งกระด้าง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ให้ใจที่แข็งกระด้างของเขาปรากฏออกมาชัดเจนนั่นเอง

– เรื่องนี้สอดคล้องกับแนวคิดของยิวด้วย คนยิวเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นการกระทำของพระเจ้า ดังนั้นการที่พระคัมภีร์พูดเช่นนั้น ผู้เชื่อชาวยิวจึงสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่เชื่อ แต่พระเจ้าทรงสามารถใช้ความไม่เชื่อของคน เพื่อทำให้แผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จอยู่ดี

– วันนี้ การที่เรา เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกตัดสินใจเอง แต่ไม่ว่าเราตัดสินใจอย่างไร แผนการของพระเจ้าก็จะสำเร็จอยู่ เพียงแต่ว่าเราจะได้มีส่วนในพระพรแห่งแผนการของพระเจ้านั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s