แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:41) { ได้เห็นพระสิริ }

แนวคิด :

– อิสยาห์ได้เห็นพระสิริของพระเจ้า ใน อสย. 6:1-10 แล้วเขาก็ตกใจ และกล่าว​ว่า “วิบัติ​แก่​ข้าพ​เจ้า เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​พินาศ​แล้ว เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เป็น​คน​ริม​ฝี​ปาก​ไม่​สะอาด​และ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​ที่​ริม​ฝี​ปาก​ไม่​สะอาด แต่​ดวงตา​ของ​ข้าพ​เจ้า​ได้​เห็น​กษัตริย์ คือ​พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ” (อสย. 6:5)

– อิสยาห์มีประสบการณ์ว่า ผู้ได้เห็นการสำแดงพระสิริของพระเจ้าจะเกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้ามากเพียงใด

– แต่อิสยาห์ได้พยากรณ์ว่า เมื่อพระมาซีฮาเสด็จมา แม้พวกเขาเห็นการสำแดงแห่งพระสิริของพระเจ้าแล้ว พวกเขาก็ยังจะไม่เกรงกลัว และไม่เชื่ออยู่ดี

– แล้วก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์ของอิสยาห์

การประยุกต์ใช้ :

– สำหรับผู้เชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ พวกเขาจะยำเกรงพระเจ้า

– สำหรับผู้ใจแข็งกระด้าง ต่อให้พระเจ้าจะสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ พวกเขาก็ยังจะไม่ยำเกรงพระองค์อยู่ดี

– จนมาถึงวันนี้ พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ มากมายในชีวิตของเรา วันนี้ความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของเรา จะเป็นสิ่งชี้วัด ความแข็งกระด้างแห่งจิตใจของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s