แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:42) { แพงเกินไป }

แนวคิด :

– พวกเจ้าหน้าที่ในข้อนี้ หมายถึง สมาชิกของสภาแซนฮีดริน สภาสูงสุดของยิว ซึ่งสมาชิกจำนวนมากเป็นพวกฟาริสี

– เนื่องจากพวก​ยิว​ตก​ลง​กัน​แล้ว​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ยอมรับ​ว่า​ผู้​นั้น​เป็น​พระ​คริสต์​ จะต้อง​อเปหิ​ผู้​นั้น​เสีย​จาก​ธรรม​ศาลา​ (ยน. 9:22) ดังนั้นคนเหล่านั้น แม้เชื่อวางใจในพระเยซู แต่ก็ไม่กล้ายอมรับพระเยซู

– ​พวกฟาริสี​​มีสิทธิ​ขับ​ไล่​คนยิว​คน​ใดๆก็ได้ ​ไม่่ให้​ร่วม​พิธี​ศาสนกิจ​ใน​พระวิหาร​ ​ถ้า​เห็น​ว่า​ผู้​นั้น​ฝ่า​ฝืน​กฎ​วัน​สะบาโต​หรือ​กฎของ​พระวิหาร

– คนเหล่านั้น เชื่อวางใจ แต่ไม่มากพอที่จะทำให้เขายอมรับพระเยซูต่อหน้าธารกำนัล เพราะว่า ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับพวกเขานั้น มันแพงเกินไป

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ การเชื่อฟังพระเจ้า อาจมีราคาที่เราต้องจ่าย

– สำหรับ ราคานั้นมันแพงเกินไป เกินกว่าที่จะยอมจ่ายหรือไม่?

– วันนี้ราคาสูงที่สุดเท่าที่เรายอมจ่าย เพื่อจะเชื่อฟัง และทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า นั้นคือเท่าไหร่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s