แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:43) { พระเจ้าชม }

แนวคิด :

– พวกสมาชิกสภาแซนฮีดรินที่เชื่อวางใจในพระเยซู แต่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง เพราะพวกเขาแคร์ว่ามนุษย์จะคิดอย่างไร มากกว่า แคร์ว่าพระเจ้าจะรู้สึกอย่างไร

– พวกเขายอมทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย ดีกว่า ทำให้มนุษย์ผู้มีอิทธิพลบางคนไม่พอใจ

– พวกเขารักการชมจากมนุษย์ มากกว่า การชมจากพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– มนุษย์ชม : เมื่อเราหาเงินได้มากๆ

>>> พระเจ้าชม : เมื่อเราเสียเงินเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

– มนุษย์ชม : เมื่อเราทำสิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกัน

>>> พระเจ้าชม : เมื่อเราทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า แม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่ทำแบบนี้กันก็ตาม

– มนุษย์ชม : เมื่อเราประสบความสำเร็จตามมาตรฐานอนิจจังของโลกนี้

>>> พระเจ้าชม : เมื่อเราประสบความสำเร็จในการเชื่อฟัง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

– โลกนี้จะเกลียดเรา เมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

– ยน. 15:19 ถ้า​พวก​ท่าน​เป็น​ของ​โลก โลก​ก็​ย่อม​จะ​รัก​คน​ที่​เป็น​ของ​โลก​เอง แต่​เพราะ​ท่าน​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลก คือ​เรา​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​โลก เพราะ​เหตุ​นี้ โลก​จึง​เกลียด​ชัง​ท่าน

– โลกจะเกลียดเราหรือไม่ ก็ช่างโลกปะไร ใครจะไปสน ฉันขอสนแต่เพียงว่า พระเจ้าพอพระทัยในสิ่งที่ฉันทำหรือไม่ นั่นก็เพียงพอแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s