แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:45) { เห็นพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูประกาศแก่ฝูงชนว่า ใครเห็นพระเยซู ก็เห็นพระบิดา

– พระเยซูเคยกล่าวทำนองนี้ กับฟีลิป ใน ยน. 14:9 “…คน​ที่​ได้​เห็น​เรา​ก็​ได้​เห็น​พระ​บิดา”

– คนมากมายมายเห็นพระเยซู แต่พวกเขาไม่เห็นพระบิดา  เพราะเขามองพระเยซูด้วยสายตาธรรมดา

– คนที่มองพระเยซูด้วยความเชื่อ เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาจะเห็นพระลักษณะของพระบิดา ผ่านพระเยซูที่เขาเชื่อนั้น

– ดังใน คส. 2:9 ที่กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​ความ​เป็น​พระ​เจ้า​ที่​ครบ​บริ​บูรณ์​ทั้ง​สิ้น​ดำ​รง​อยู่​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์”

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เรามองไม่เห็นพระเยซูด้วยตา แต่เราสามารถเห็นชีวิตของพระองค์ได้ ผ่านทางพระคัมภีร์

– เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ ให้เราสังเกตและค้นดูว่า พระลักษณะของพระเยซูเป็นเช่นไร ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถเห็นพระเจ้าผู้ทรงมองไม่เห็นได้ว่า พระองค์มีลักษณะอย่างไร

– พระบิดาในสวรรค์ทรงรักเราอย่างไร ดูได้จากชีวิตของพระเยซู

– ขอให้ชีวิตของเราได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ในแต่ละวันของชีวิตเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s