แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:46) { ทางสว่าง }

แนวคิด :

– พระเยซูเป็นความสว่างที่ฉายเข้ามาในโลกที่มืดมิด(ยน. 8:12) แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในความมืดจะได้พบกับความสว่างที่ฉายเข้ามานั้น

– เฉพาะคนที่วางใจในพระเยซู ผู้ที่เดินติดตามพระองค์เท่านั้น พวกเขาถึงจะหลุดพ้นจากความมืด ไม่ต้องอยู่ในความมืดอีกต่อไป

– เพราะว่าความสว่างจะนำหน้าพวกเขา เหมือนอย่างเสาไฟที่นำประชากรของพระเจ้า ในถิ่นทุรกันดารอันมืดมิดในยามค่ำคืน

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราดำเนินชีวิตติดตามพระเยซู เราจะไม่มีวันพบกับความมืดมิด เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะพบกับความมืดในขณะที่ความสว่างนำหน้า

– วันนี้ หากชีวิตของเราเดินไปในทางมืดแห่งบาป หรือมืดมิดแห่งความเครียด ความวิตกกังวลแห่งโลกนี้ เป็นไปได้ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า ผู้เดินผิดทาง พระเยซูไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราเสียแล้ว เราถอยห่างจากความวางใจในพระเยซูไปเสียแล้ว

– หากเส้นทางข้างหน้าของเรามืดมิด เป็นไปได้ว่า พระเยซูผู้เป็นความสว่างไม่ได้อยู่ข้างหน้าเรา เพราะเราละทิ้งความไว้วางใจในพระองค์ สำหรับเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้านั้น ด้วยสายตาแห่งความเชื่อไว้วางใจ ทางที่มืดนั้นก็สว่างชัดเจน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s