แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:47) { รีบกลับใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า การเสด็จมาครั้งนี้ของพระองค์ ไม่ได้มาเพื่อพิพากษา แม้บางคนยังคงจะไม่เชื่อ ไม่ทำตามถ้อยคำของพระองค์ พระองค์ยังคงพูดกับพวกเขาต่อไป ยังคงให้โอกาสพวกเขากลับใจ

– เพราะการมาครั้งนี้ของพระองค์ มาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอด ดังนั้นพวกเขายังมีโอกาสกลับใจเสียใหม่

– แต่ในอนาคตเมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษา เมื่อนั้นจะหมดโอกาสกลับใจเสียแล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้เมื่อพระเจ้าตรัสกับเรา เตือนเรา ให้กลับใจใหม่ จงรีบกลับใจในขณะที่ยังมีโอกาส

– วันนี้ พระเยซูยังให้โอกาสเรากลับใจ จากการไม่ยอมทำตามถ้อยคำของพระองค์ “จงรีบกลับใจ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s