แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:49) { ทำตามคำบัญชา }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสยืนยันว่า สิ่งที่พระองค์กล่าวนั้นมาจากคำสั่งของพระบิดา

– ใน ยน. 7:17 พระเยซูตรัสว่า คนใดที่ตั้งใจ​ประ​พฤติ​ตาม​พระบิดา คน​นั้น​ก็​จะ​รู้​ว่า​คำ​สอน​​ของพระเยซูนี้​มาจาก​พระ​เจ้า​

– เนื่องจากคำตรัสของพระเยซู เป็นคำสั่งของพระบิดา ดังนั้นคนที่ไม่เชื่อคำตรัสของพระเยซู(ข้อ48) จะถูกพิพากษาลงโทษ เนื่องจากพวกเขาปฏิเสธคำสั่งของพระบิดา พระผู้ทรงพิพากษาสูงสุด

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูวางแบบอย่างแก่เราในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า โดยการไม่ทำสิ่งใด หรือไม่กล่าวสิ่งใด โดยปราศจากคำสั่งของพระบิดา

– หากเราคิดจะปรนนิบัติพระเจ้า เราต้องไม่กระทำสิ่งใด หรือสอนสิ่งใดๆที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า

– เพราะการทำตามพระคำของพระเจ้านั้นคือการปรนนิบัติพระเจ้าอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s