แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.12:8) { โอกาส }

แนวคิด :

– ​พระเยซูบอกกับยูดาสอิสคาริโอทว่า มารีย์ทำดีแล้ว เหมาะสมแล้วที่เอาน้ำหอมราคาแพงมาชโลมพระองค์ ดีกว่าเอาไปขายเพื่อเอาเงินนั้นไปแจกคนยากจน

– เพราะโอกาสที่จะช่วยเหลือคนยากจนนั้นมีโอกาสอยู่เสมอ แต่โอกาสที่จะทำเพื่อชโลมพระองค์นั้นมีเพียงโอกาสนี้เท่านั้น

– พระเยซูตรัสว่า “​เรา​จะ​ไม่​อยู่​กับ​ท่าน​เสมอ” ไม่ได้หมายความว่า ต่อไปพระเจ้าจะไม่สถิตอยู่กับพวกเขา แต่หมายความว่า พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จกลับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์ แต่พระเจ้ายังคงสถิตกับพวกเขาตลอดไปโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

การประยุกต์ใช้ :

– มีวาระสำหรับทุกสิ่ง โอกาสไม่ได้มีสำหรับเราเสมอไป

– เมื่อโอกาสที่เราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้า ผ่านเข้ามาในชีวิต จงรีบฉวยมันไว้ ทำอย่างสุดหัวใจแด่พระองค์ เหมือนที่มารีย์ได้ฉวยไว้แล้วทำอย่างสุดหัวใจ

– เพราะโอกาสนั้น จะไม่ได้มีสำหรับเราเสมอไป

– จงฉวยโอกาสที่มีในวันนี้ เพื่อทำบางสิ่งแด่พระเยซูที่รัก เพื่อว่าเราจะไม่เสียใจเมื่อมันผ่านไป

– วันนี้ เมื่อเราฉวยโอกาสนั้น ทำอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์ เราจะได้บางสิ่งที่สุดคุ้มค่า แต่ ถ้าเราปล่อยมันผ่านไป เราจะเสียบางสิ่งที่แสนมีคุณค่าไปเสีย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s