แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:20) { ในที่สุดก็เสด็จมา }

แนวคิด :

– เมื่อมารธาทราบว่า พระเยซูเสด็จมาแล้ว ด้วยบุคคลิกที่กระตือรือร้นของเธอ (ลก. 10:40) เธอจะรีบออกไปหาพระเยซูอย่างรวดเร็ว และดูเหมือนเธอจะลืมบอกมารีย์ว่าพระเยซูเสด็จมาแล้ว

– สังเกตได้จากใน ยน. 11:28 … มารธา​ก็​กลับ​ไป​เรียก​มา​รีย์​น้อง​สาว กระ​ซิบ​ว่า “อา​จารย์​เสด็จ​มา​แล้ว​…” ดูเหมือนมารธาเพิ่งบอกมารีย์ในข้อ 28 นี้

– การรีบออกไปของมารธาจนลืมบอกมารีย์นี้ ชี้ให้เห็นว่า นางกำลังรอคอยการมาของพระเยซูอย่างจดจ่อ

– มารีย์กำลังนั่งอยู่  การโศกเศร้าของชาวยิวสมัยนั้นแสดงออกด้วยการนั่ง เช่น นหม. 1:4 “เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ได้​ยิน​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้ ข้าพ​เจ้า​ก็​นั่ง​ลง​ร้อง​ไห้​โศก​เศร้า​อยู่​หลาย​วัน…” ชี้ให้เห็นว่าพวกนางกำลังโศกเศร้าอย่างยิ่ง

– ทั้งที่พวกนางกำลังรอพระเยซูด้วยใจจดจ่อ และ กำลังโศกเศร้า แต่พระเยซูเองกลับจงใจมาหา พวกนาง ล่าช้า ไปถึง 2 วัน

การประยุกต์ใช้ :

– บางครั้งขณะที่เรากำลังรอคอยการช่วยกู้ของพระเยซูด้วยใจจดจ่อ แต่การช่วยเหลือจากพระเยซูก็ยังไม่มาสักที

– บางครั้งเรากำลังโศกเศร้า แต่ดูเหมือนพระเยซูทรงอยู่ห่างไกลจากเราเหลือเกิน

– อย่างไรก็ดีพระเยซู รู้เวลาของพระองค์ เพราะทรงทราบดีว่า เวลาใด และอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ที่จะเป็นสิ่งดีที่สุดสำหรับเรา

– แล้วในที่สุด พระเยซูก็เสด็จมาหามารธาและมารีย์ ในเวลาของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s