แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:21) { ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ }

แนวคิด :

– เมื่อมารธามาพบกับพระเยซู จึงพูดกับพระเยซู ว่า ถ้าพระเยซูอยู่ตอนลาซารัสป่วย พระเยซูทรงฤทธิ์สามารถช่วยให้เขารอดตาย หายป่วยได้เป็นแน่

– เมื่อมารีย์มาพบกับพระเยซู นางก็พูดประโยคเดียวกันนี้ ใน ยน. 11:32

– ประโยคนี้ มีความเชื่อ แต่ก็ผสมด้วยความอ่อนแอ

– มารธาเชื่อในฤทธานุภาพของพระเยซู ว่า พระเยซูทรงฤทธิ์สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิด แต่เธอสงสัยในเวลาของพระเยซู ว่า การมาของพระเยซูน่าจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม น่าจะมาเร็วกว่านี้

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ เราอาจเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้า ว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้ เปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตของเราได้

– แต่เป็นไปได้ว่า เราไม่ได้วางใจในพระสติปัญญาของพระเจ้า

– เราคิดว่า ถ้าพระเจ้าจะแก้ปัญหานี้ ต้องแก้ด้วยวิธีแบบนี้เท่านั้น แก้ตอนนี้เท่านั้น

– แต่พระเจ้าทรงมีสติปัญญาเลิศล้ำกว่าเรามากนัก พระองค์มีวิธีการของพระองค์ ที่เกินกว่าที่เราจะสามารถเข้าใจได้ พระองค์ไม่จำเป็นต้องช่วยเราด้วยวิธีการที่เราคิดนั้น

– จงเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้า และ วางใจในพระสติปัญญาของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s