แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:22) { แค่รู้ไม่พอ }

แนวคิด :

– มารธาบอกกับพระเยซูว่า นางทราบว่า ไม่ว่าพระเยซูทูลขออะไรก็ตามต่อพระบิดา พระบิดาจะทรงประทานให้เกิดขึ้น รวมทั้งสิ่งที่พระเยซูจะขอในเวลานี้ด้วย

– ฟังแล้วช่างเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อ แต่ดูเหมือนว่า นางเพียงแค่ทราบ แต่ยังไม่ได้เชื่ออย่างนั้นทั้งหมด

– นางน่าจะหมายถึงว่า เมื่อพระเยซูทูลขอพระบิดา ลาซารัสจะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย (ข้อ 24)

– แต่ดูเหมือนนาง ยังไม่เชื่อว่า ถ้าพระเยซูทูลขอให้ลาซารัสฟื้นวันนี้ มันจะเกิดขึ้น

– สังเกตได้จาก ใน ยน. 11:39 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “จง​เอา​หิน​ออก​เสีย” มารธา​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ศพ​คง​จะ​มี​กลิ่น​เหม็น​แล้ว เพราะ​ว่า​น้อง​ตาย​มา​สี่​วัน​แล้ว”

การประยุกต์ใช้ :

– เป็นการดีที่เรารู้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่ง

– แต่การรู้ก็เรื่องหนึ่ง การเชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

– เราอาจจะรู้ แต่เราไม่เชื่อ ก็เป็นไปได้

– วันนี้ ไม่ขึ้นกับว่า เรารู้มากแค่ไหนว่า พระเจ้าทรงช่วยกู้เราได้ แต่ขึ้นกับว่าเราเชื่อแค่ไหนว่า พระเจ้าทรงสามารถช่วยเราได้

– ดังที่พระเยซู ตรัสกับมารธาว่า ยน. 11:40 “เรา​บอก​เธอ​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า  ถ้า​เธอ​เชื่อ ก็​จะ​ได้​เห็น​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​พระ​เจ้า?”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s