แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:24) { ตั้งความหวังต่ำไป }

แนวคิด :

– คนยิวมีความเชื่อเกี่ยวกับ การเป็นขึ้นมาจากความตาย 2 แบบ

– แบบพวกฟาริสี เชื่อว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้าย เมื่อโลกถึงกาลอวสาน มารธาอยู่ในกลุ่มความเชื่อแบบนี้

– อีกแบบ คือ แบบพวกสะดูสี ไม่เชื่อว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายจะมีจริง

– เมื่อพระเยซู พยายามบอกมารธาว่า ลาซารัสจะถูกเรียกให้ฟื้นขึ้นจากความตาย(ข้อ23) ดูเหมือนสิ่งนั้นจะเกินความคาดหวังของมารธา ด้วยเหตุนี้เธอจึงเข้าใจคำตรัสของพระเยซู ว่า น่าจะหมายถึง พระเยซูบอกว่ายังไง วันสุดท้ายลาซารัสก็จะฟื้นจากความตายเหมือนคนยิวทั้งหลายนั่นแหละ

การประยุกต์ใช้ :

– เหตุที่มารธา ไม่อาจเข้าใจความหมายที่พระเยซูพยายามสื่อกับนาง ก็เพราะว่านางคาดหวังจากพระเยซู ต่ำเกินไป

– วันนี้ เราคาดหวังจากพระเยซู มากแค่ไหน?

– บางคนไม่กล้าหวังสูงจากพระเยซู เพราะกลัวจะผิดหวัง

– แต่ใครก็ตามที่ตั้งความหวังในพระเยซูไว้สูง บนพื้นฐานจากพระคำ จากคำตรัสของพระเยซู เขาจะไม่มีวันผิดหวังเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s