แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:23) { ไม่ได้รับเต็มที่ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงปลอบโยน มารธา ด้วยคำสัญญาว่า น้องของนางจะเป็นขึ้นมาอีก

– พระเยซูหมายถึง ลาซารัสจะเป็นขึ้นมาในวันนี้ แต่ มารธาเข้าใจว่าหมายถึง จะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย(ข้อ 24)

– ดังนั้นคำปลอบโยนของพระเยซู จึงไม่ได้ทำให้นางหายจากความโศกเศร้า ในวันนี้

การประยุกต์ใช้ :

– เพราะมารธาใช้ความจำกัดของตนเอง มองดูพระสัญญาของพระเจ้า ผู้ไร้ขีดจำกัด จึงทำให้ พระสัญญานั้น ไม่ได้การปลอบโยนมาสู่เธออย่างเต็มที่

– วันนี้ เมื่อเราอ่าน เมื่อเราระลึกถึง พระสัญญาของพระเจ้า อย่าให้เรามองด้วยความจำกัดของเรา แต่ให้มองด้วยความเชื่อในฤทธานุภาพอันไร้ขีดจำกัดของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s