แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:25) { วางใจพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงเป็นการเป็นขึ้นมาจากความตาย หมายความว่า  พระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์มีสิทธิอำนาจในการให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นขึ้นมาจากความตายได้

– ดังใน ยน. 5:21 “เพราะ​พระ​บิดา​ทรง​ทำ​ให้​คน​ที่​ตาย​แล้ว​เป็น​ขึ้น​มา​และ​ประ​ทาน​ชีวิต​ให้​อย่าง​ไร พระ​บุตร​ก็​จะ​ให้​ชีวิต​แก่​คน​ที่​ท่าน​ปรารถ​นา​จะ​ให้​อย่าง​นั้น”

– พระเยซูทรงเป็นชีวิต หมายความว่า “พระ​องค์​ทรง​เป็น​แหล่ง​ชีวิต”(ยน. 1:4) ผู้ที่จะมีชีวิตในพระเจ้าได้ก็โดยทางพระเยซูเท่านั้น

– ด้วยเหตุนี้ คนที่วางใจในพระเยซู แม้เขาจะตายจากโลกนี้ไป แต่เขาจะไม่จมดิ่งลงในความตายนิรันดร์ แต่จะถูกกลืนเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์

การประยุกต์ใช้ :

– เราจะมีชีวิตในพระเจ้าได้อย่างแท้จริง ก็ด้วยการวางใจในพระเยซูเท่านั้น

– ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราดำเนินชีวิตแบบไม่ค่อยจะวางใจในพระเยซู พระลักษณะของพระเจ้าจึงไม่ได้ปรากฏในชีวิตของเราในช่วงนั้นๆ

– เมื่อเราวางใจในพระเยซู ไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกต่อไป แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากชีวิตในพระเจ้าไปจากเราได้เลย

– ให้เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะวางใจในพระเยซูอย่างสุดใจอีกครั้ง สำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ เพื่อพระลักษณะของพระเจ้าจะปรากฏในชีวิตของเรา ท่ามกลางสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s