แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:26) { เธอเชื่อหรือไม่? }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับมารธา ว่า ผู้ที่วางใจในพระองค์จะมีชีวิต(ข้อ 25)

– ในข้อนี้พระเยซูตรัสต่อไปว่า ผู้ที่มีชีวิต(ซึ่งเกิดจากการวางใจในพระองค์) ถ้าผู้นั้นวางใจในพระองค์ต่อไป เขาจะไม่พบกับความตายนิรันดร์เลย

– มารธาพูดกับพระเยซูว่า เธอทราบ ถึง 2 ครั้ง (ข้อ 22 และ 24) แต่พระเยซูไม่ได้ถามเธอว่า เธอทราบหรือไม่ แต่ ถามว่า เธอเชื่อหรือไม่

การประยุกต์ใช้ :

– คนที่วางใจในพระเยซู ความตายสำหรับคนนั้น ก็เป็นเพียง การเปลี่ยนสู่สถานะที่ดีกว่าเท่านั้นเอง ไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเลย

– ถ้าเราเชื่อจริงๆ ว่า พระเยซูไม่โกหก พระเยซูพูดความจริง เราจะไม่กลัวแม้กระทั่งความตาย

– ไม่สำคัญว่าเราทราบมากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญคือ เราเชื่อในสิ่งที่เราทราบแล้วนั้นมากเพียงใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s