แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.11:27) { พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา }

แนวคิด :

– มารธา ประกาศความเชื่อของเธอ และ ยอมรับพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

– มีหลายคนที่พูดเช่นนี้ เช่น

> อันดรู ใน ยน. 1:41 “เรา​พบ​พระ​เมส​สิ​ยาห์​แล้ว” ​(ซึ่ง​แปล​ว่า​พระ​คริสต์) ,

> ยอห์นผู้ให้บัพติศมา ในยน. 1:34 “พระ​องค์​นี้​แหละ​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”

> ซีโมน​เป​โตร ใน มธ. 16:16 ​ “พระ​องค์​เป็น​พระ​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่”

– แต่ดูเหมือนไม่มีใครพูดได้เจาะจงชัดเจน เท่ากับมารธาที่พูดในครั้งนี้

– เมื่อพระเยซูถามมารธาว่า เชื่อไหม ว่าคนที่วางใจในพระองค์ จะไม่ตายแต่จะมีชีวิต(ข้อ 26)

– เธอตอบว่า “เชื่อ” เธอเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น เพราะเธอเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอ

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อมารธา เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นเธอจึงเชื่ออย่างมั่นใจว่า สิ่งที่พระเยซูเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

– วันนี้ เราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ?

– ถ้าเราเชื่อจริงๆ ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ก็จงเชื่อในคำสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระคำของพระเจ้าเถิด ว่า มันจะเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s